banner

Skolan styrs av en mängd lagar och regler. Några av dem gäller för alla grundskolor på Åland – andra bara för Vikingaåsen.

Till vänster hittar du information om de lagar och regler som styr skolan.

 

- Utbildningsstadga

- Skolans arbetsplan

- Läroplan

- Skollagen

- ANDTS-plan för Vikingaåsens skola

- Antimobbningsplan Vikingaåsens skola

- Elevhälsoplan Vikingaåsens skola

- Fostrande samtal och disciplinära åtgärder

- Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Vikingaåsens skola

- Plan för hur samarbetet och övergången från barnomsorg till skola organiseras i Vikingaåsens skola

- Handlingsplan för främjande av skolnärvaro

- Kostpolicy för Jomala kommmuns barnomsorg, fritidshem och skola