banner

Skolan styrs av en mängd lagar och regler. Några av dem gäller för alla grundskolor på Åland – andra bara för Vikingaåsen.

Till vänster hittar du information om de lagar och regler som styr skolan.

 

Utbildningsstadga

Skolans arbetsplan

Läroplan

Skollagen