vikingaåsens skola


Skolan är vår arbetsplats.

Tänk därför på att alltid:

- visa hänsyn

- vara artig

- vara ärlig

- hjälpa till

- vänta på din tur

- lyssna till andras åsikter

- använda ett vårdat språk

Regler för allas trivsel:

Kom i tid till lektion.

Håll ordning på dina tillhörigheter.

Följ överenskommelser i klassen.

Följ lärares och andra vuxnas anvisningar.

Stör inte dem som arbetar eller ser på TV i korridoren.

Gå då du rör dig inomhus.

Undvik "skrik och bus" i omklädningsrummet.

Låt lugn och ro råda i matsalen.

Använd ett gott bordsskick.

Klä dig med tanke på att det alltid är uterast.

Ta av ytterskor vid ingången.

Lämna aldrig skolans område utan lov av din lärare.

Berätta för din lärare eller annan vuxen då du gjort fel eller förorsakat skada.

Lämna pengar, godis och andra onödiga saker hemma.

Håll mobiltelefonen avstängd under skoltid.

Minns att skolans regler bör följas under skolskjuts och på skolvägen.

 

Aktuellt

 Filr

webmail2018

 wilma

Itslearningskolpluslogo        KiVa Skola