banner

Adress:
Vikingaåsens skola
Skolvägen 3
AX-22150 Jomala 

E post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon:
+358-18-329710 (kansli)
+358-18-329711 (rektor)
+358-18-329712 (lärarrum)
+358-18-329714 (vaktmästare)   
  /+358407324859
+358-18-329715 (köket) 

Fax:
+358-18-329716

E-post:
Personalen når du på egna e-postadresser enligt
principen förnamn.efternamn[at]sahd.ax
(å och ä ersätts av a och ö av o, [at] ersätts med @)