banner

Styrelsen 2021-2022

 

Ordförande: Charlotta Johansson

Vice ordförande: Tina Helsing-Öman

Kassör: Alessio Dalla Gassa

Klassombud: Jannica Andreuzza

Facebookansvarig: Susanna Paananen

Övriga medlemmar: Marcela Sandvik och Pia Axberg

Lärarrepresentant: Susanna Saku