banner

Ämnesdelar årskurser 1 - 6

 

Årskurs 1-4      Omgivningskunskap

Årskurs 1-6      Svenska som andraspråk

Årskurs 1-6      Svenska

Årskurs 1-6      Slöjd

Årskurs 1-6      Religions och livsåskådningskunskap

Årskurs 1-6      Musik

Årskurs 1-6      Matematik

Årskurs 1-6      Idrott

Årskurs 1-6      Bildkonst

Årskurs 3-6      Engelska

Årskurs 4-6      Historia

Årskurs 5         Hälsokunskap

Årskurs 5         Samhällskunskap

Årskurs 5-6      Geografi

Årskurs 5-6      Fysik & Kemi

Årskurs 5-6      Biologi

Årskurs 5-6      A2-språk