banner

TRIVSELREGLER FÖR VIKINGAÅSENS SKOLA

                                       line

 

Skolan är vår arbetsplats.

Därför tänker vi alltid på att:

 

 • visa hänsyn
 • vara artiga
 • vara ärliga
 • hjälpa till
 • vänta på vår tur
 • lyssna på andras åsikter
 • använda ett vårdat språk
 • hälsa på varandra

 

Regler för allas trivsel:

 • Jag kommer förberedd och i god tid till lektionen.
 • Jag tar ansvar för mina egna, andras och skolans saker.
 • Jag följer regler och överenskommelser i klassen och på rasterna.
 • Jag går och rör mig tyst och lugnt inomhus.
 • Jag låter lugn och ro råda i matsalen och jag använder ett gott bordsskick.
 • Jag tar alltid av mig mina ytterskor då jag kommer in i skolan och jag använder
  egen ingång.
 • Jag klär mig med tanke på att det alltid är uterast.
 • Jag tar av mig kepsen inomhus.
 • Jag kastar aldrig snöbollar, stenar eller dylikt.
 • Jag håller mig inom skolans område.
 • Jag är ärlig och berättar för min lärare eller annan vuxen då jag gjort fel.
 • Jag lämnar pengar och godis hemma.
 • Min mobiltelefon har jag på ljudlöst läge i min skolväska under skoldagen.

                                      line

Skolan ansvarar för att eleverna och vårdnadshavarna känner till skolans trivselregler. Åtgärder och konsekvenser: Tillrättavisning, samtal enskilt, eller i grupp med alla inblandade. Utvisning ur klass (disciplinär åtgärd, ska dokumenteras av läraren). Fostrande samtal på, eller efter skoltid (disciplinär åtgärd, dokumenteras, föräldrarna kontaktas). Skriftlig varning/avstängning av rektor.