banner

"Elevernas skolarbete skall omfatta minst 188 arbetsdagar per läsår. Av särskilda skäl kan landskapsregeringen besluta att antalet arbetsdagar skall var färre än 188.

Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller
på annan vardag än lördag skall dessa dagar frånräknas arbetsdagarna.

Elevernas skolarbete börjar i augusti och slutar senast den 8 juni. Dag för skolarbetets början och slut liksom elevernas lovdagar fastställs av landskapsregeringen." 15 § GrL (1995:18, 1998/18, 2007/112)

 

Läsårstider för 2022-2026 hittar du här.