banner

Adress:
Vikingaåsens skola
Skolvägen 3
AX-22150 Jomala 

E post: vikingaasen[at]saud.ax

Telefon:
+358-18-329710 (kansli)
+358-18-329714 (rektor)
+358-18-329712 (lärarrum)
+358-40-7324859 (vaktmästare)   
+358-18-329715 (köket) 

Fax:
+358-18-329716

E-post:
Personalen når du på egna e-postadresser enligt
principen förnamn.efternamn[at]saud.ax
(å och ä ersätts av a och ö av o, [at] ersätts med @)