banner

Välkommen till Vikingaåsens skola!

Information

Information av intern karaktär finns på Wilma.
Bekanta dig gärna med vårt program mot mobbning, Kiva skola.

INSKRIVNING AV NYA ELEVER I SÖDRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT
Inskrivning av nya elever till skolan för läsåret 2024-2025 sker under tiden tiden 15-24.3.2024

Information från utbildningschefen

Om barnet är inom barnomsorgen och inne i Wilma så kan inskrivningen göras via Wilma.
Instruktioner för inskrivning via Wilma

 

Värdegrund
Skolan skall vara en trygg plats där barnen blir inspirerade till sökande efter kunskap och övande av färdigheter.
Skolan arbetar för att eleverna skall lyckas och känna sig värdefulla, ha lust att lära, känna trivsel och trygghet, utveckla kreativitet och sociala färdigheter och ta ansvar.

 

Hitta hit!