vikingaåsens skola

Välkommen till Vikingaåsens skola!

Information
Information av intern karaktär finns på Wilma.
Bekanta dig gärna med vårt program mot mobbning, Kiva skola.

Skolan
Den nya byggnaden togs i bruk i mitten av 1970-talet. Huset renoverades och byggdes till just före milleniumskiftet. En tilläggsmodul finns numera för att få plats med alla 14 klasser.
Elever från Kalmarnäsområdet börjar numera sin skolgång i Strandnäs skola i Mariehamn.

Värdegrund
Skolan skall vara en trygg plats där barnen blir inspirerade till sökande efter kunskap och övande av färdigheter.
Skolan arbetar för att eleverna skall lyckas och känna sig värdefulla, ha lust att lära, känna trivsel och trygghet, utveckla kreativitet och sociala färdigheter och ta ansvar.

 

Aktuellt

 Filr

webmail2018

 wilma

Itslearningskolpluslogo        KiVa Skola