vikingaåsens skola

 

Kort om hur vi jobbar!

Skolans 250 elever är indelade i åldershomogena parallellklasser. Nybörjarna behöver en bra start och bildar därför ofta tre klasser.

Lärarna stämmer av sin undervisning årskursvis och varje vecka. I de lägre årskurserna handhar klasslärare det mesta av den egna klassens undervisning medan pedagogerna undervisar mer i sina specialämnen för de äldre barnen.

En medveten strävan är att försöka öka undervisningen utanför klassrummet, närheten till Kasberget och området kring medeltidshuset erbjuder goda möjligheter.

Fadderklassverksamheten är ett viktigt inslag för att motverka mobbning. Samlingar för barn och föräldrar uppmuntras för att stärka känslan av gemenskap. Barnen tränas att succesivt ta mer eget ansvar.

Den som behöver mycket stöd prioriteras när resurserna fördelas. Dagliga läxor underlättar för hemmen att hålla sig ajour med skolarbetet.

Användandet av digitala hjälpmedel ökar i takt med att kapaciteten byggs ut. Information finns numera tillgänglig på lärplattformen Fronter.

Det nära samarbetet med övriga såhd-lågstadier befrämjar övergången till KHS.

 

Aktuellt

 Filr

webmail2018

 wilma

Itslearningskolpluslogo        KiVa Skola