Print

TRIVSELREGLER FÖR VIKINGAÅSENS SKOLA

                                       line

 

Skolan är vår arbetsplats.

Därför tänker vi alltid på att:

 

 

Regler för allas trivsel:

                                      line

Skolan ansvarar för att eleverna och vårdnadshavarna känner till skolans trivselregler. Åtgärder och konsekvenser: Tillrättavisning, samtal enskilt, eller i grupp med alla inblandade. Utvisning ur klass (disciplinär åtgärd, ska dokumenteras av läraren). Fostrande samtal på, eller efter skoltid (disciplinär åtgärd, dokumenteras, föräldrarna kontaktas). Skriftlig varning/avstängning av rektor.